2012

Fuyu no Tabi

Organized by Misako & Rosen
Tam Ochiai, Shimon Minamikawa, Yuki Okumura, Yukinora Maeda, Shinpei Kusanagi, Kaoru Arima, Yui Yaegashi

 

February 13 - April 23, 2012
Lincoln Park